Subscribe via feed.
Archive for February, 2013

วัดแคลอรี่ขณะอุ่นอาหาร เพิ่มความสะดวกให้คุณ

Posted by admin under IT & Technology News Today (No Respond)

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้การรับประทานอาหารของคนเรานั้นจะเน้นไปในทางรวดเร็ว พร้อมกิน จนบางครั้งเราลืม และไม่ได้ใส่ใจในโภชนาการ คุณค่าของอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเลย จนทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย และสุดท้ายเงินที่ได้มาจากการทำงานก็เอาไปรักษาตัวเองที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลหมด แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร วันนี้ผมจึงนำเอาเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อร่างกาย ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างมาก กับคนที่กำลังจำกัดปริมาณแคลอรี่ หรือจำกัดน้ำหนัก ผมจะพาทุกท่านเข้าไปทำความรู้จักกับไมโครเวฟ ที่สามารถจะบอกจำนวนแคลอรี่ของอาหารแบบคร่าวๆ ได้ ตามผมมาครับ ทีมนักวิจัยจาก General Electric ได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถวัดปริมาณแคลอรี่ในอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ข้อมูลหลักๆ เพียง 3 อย่าง นั่นก็คือ ปริมาณไขมัน, ปริมาณน้ำ, น้ำหนัก จากนั้นนำเอาข้อมูลทั้ง 3 อย่างไปทำการคำนวณแล้วจะได้ค่าจำนวนแคลอรี่ที่อยู่ในอาหารแบบคร่าวๆ ออกมา และเมื่อนำเทคโนโลยี นี้ไปใส่ในเตา Microwave เราก็จะสามารถทราบจำนวนแคลอรี่ในอาหารที่เรานำไปอุ่นได้ทันทีครับ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ดี ไอเดียเจ๋งมากครับสำหรับตัวนี้ และยิ่งดีมากสำหรับท่านที่กำลังต้องการลดปริมาณแคลอรี่ โดยเจ้าเตา Microwave ตัวนี้มีข้อจำกัดตรงที่ สามารถทำงานกับอาหารที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยมันจะทำการวิเคราะห์ด้วยการยิ่งคลื่นไมโครเวฟพลังงานต่ำให้ผ่านอาหาร และอาหารที่นำมาวัดต้องมีการจัดให้เป็นระเบียบจึงจะได้ผลที่แม่นยำ ขั้นต่อไปคือพัฒนาให้มันสามารถวิเคราะห์อาหารที่มีลักษณะแข็งได้ และสามารถสแกนอาหารและบอกปริมาณแคลอรี่ได้ในเวลาไม่กี่วินาที